ŽENY - taneční vystoupení / Program Moving Station

29. 5. 2019, 19:00

Taneční představení Kruhu Spirála a Živelných žen. Čím si ženy procházejí, co řeší, nebo neřeší, jak může taková situace vypadat v tanci? Lze vidět a pocítit v pásmu choreografií na různá ženská témata. Například kam až to vede, když  nemáme rády sami sebe, téma matek a dcer, jaké nosíme masky nebo jak je krásné vrátit se k lidovému tanci. Věkový rozptyl žen v tanečních uskupeních je od 30 do 56 let, což s sebou nese silnou ženskou energii, zkušenost a zároveň hravý nadhled :-). 

Vstupné 150 Kč, prodej na místě.