Laureátský večer / Program Přehlídky

To nejlepší z dětského. 

19:00 Viď Alenko 
20:00 Škoda času