Laureátský večer dětského divadla / Program Přehlídky

19:00 Viď Alenko 

20:00 Škoda času