Laureátský večer studentského divadla / Program Přehlídky

PUNK ROCK (Sedum divů světa/CZ)

V roce 2009 napsal mladý anglický dramatik Simon Stephens hru o studentech posledního ročníku gymnázia ve Stockportu, kde dochazí k šikanám, prvním láskám a sexům...Divadelní hra byla pozitivně přijata kritiky a dokonce byla navržena na cenu nejlepší počin roku 2010 při jejich udílení organizací Theatrical Management Association. Hra kromě Británie, kde absolvovala turné, byla interpretována v Portugalsku, Německu, Rakousku, USA, nebo Maďarsku.

MANIPULACE - už původ slova - z lat. manus - ruka - naznačuje, že manipulující lidé degradují okolní osoby na neživé předměty, které je možno přesouvat a umisťovat na požadované místo.

MANIPULÁTOR - TYP OKOUZLUJÍCÍ - Dívá se přímo do očí, klade otázky, které mohou zaskočit a sám odpovídá na dotazy tak, aby působil tajemně... (Jeroným Klimeš)

Umělecké vedení: František Kaska
Režie: Renata Vordová
Hudební plán inscenace: Jarek Jurečka