Na hraně / Program Přehlídky

Regionální přehlídka studentského a experimentujícího divadla. Setkání středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující prezentaci a konfrontaci jejich práce s prací těch souborů, které cíleně ohledávají možnosti divadla a experimentují s mezioborovými postupy.

19:00slavnostní zahájení přehlídky + Jemná provokace Genia loci ve dne i v noci (za účasti Miloše Šejna a studentů oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech DAMU)

19:40 – MÁ J. (Mladá Sada, Horní Bříza) 

Snažíme se na Máj pohlížet tak, jak jsme ho dosud neviděli, podívat se na něj jako na příběh, který má v dnešní době co říct a ne jen jako na básničku, kterou jsme všichni museli memorovat ve škole.

20:45  Roamnce pro křídlovku (Inovace bez legrace, Klatovy) 

Jsem vesmírem doteků, až mě mrazí a přece jsme se dotkli jen jednou ...