O jančuškovi a marčušce (buddeto!, zuš trnka/plzen) / Program Přehlídky

Marčuška a Jančuška je pátou inscenací souboru, který vznikl na Soukromé ZUŠ Trnka. Tentokráte se pokoušíme co nejopravdověji, nejpoctivěji vyprávět starý příběh. Lákavý, divoký, dráždivý, vzdálený a přece jaksi blízký...

Hrají: Ondřej Sosna, Barbora Sosnová, Kateřina Sučková, Nikola Marková, Stanislav Tynkl, Martin Überal, Zuzana Mikolášková
Režie: Michal Ston a soubor