Plzeňský tajtrlík / Program Přehlídky

Oblastní festival dědtských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Plzně a okolí s výběrem na Tartas 2015.