Sušický Tajtrlík / Program Přehlídky

Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Plzně a okolí s výběrem na Tartas 2016.