Sušický tajtrlík / Program Přehlídky

Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů s výběrem na Tartas 2015.