Synesthetická hra analogií / Program Přehlídky

Psychologické experimenty ukázaly, že v optické obrazy mohou se přikládati i dojmy čichové, chuťové, hmatové, pokožkové, dojmy tělesného blaha i bolesti…