Tartas / Program Přehlídky

Regionální přehlídka a tvůrčí dílna inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů s právem postupu na národní přehlídku Dětská scéna

8:45   dílničky pro soubory, rozborový seminář pro vedoucí v kině

10:00 7. blok představení

         ČervenáKarkulka/Loutkový kroužek při ZŠ Dlouhá Ves (15 min.)

         Tři pohádky o zlatohlavém cvrčkovi/Spojené soubory 

         rokycanské (Středník + Čtvrtci + Napříč(25 min.)

         Soudce Ooka a kapsáři/Los Niňos Locos(13 min.)

         Tajnýdeník Adriana Molea /Dobrej matroš(45 min.)

13:45 dílničky pro soubory, rozborový seminář pro vedoucí v kině

15:15 krátká prezentace dílniček + zakončení přehlídky