Večer spolku amatérských spisovatelů / Program Přehlídky

Setkání s lokálními tvůrci, literáty. Nahlas čte Jakub Doubrava.