Pro média

OZVĚNY EKOFILMU V PLZNI 2022

Již šesté Ozvěny EKOFILMu – nejvýznamnějšího českého festivalu filmů s tématikou životního prostředí a jeho ochrany – tradičně v Plzni přivítá kulturní prostor Moving Station ve dnech 19. – 23. dubna 2022.

Program nabízí dopolední projekce vybraných snímků pro školy doplněné tematickými diskusemi s odborníky, večer deskových her, kinokavárnu neboli večer krátkých filmů, úklidovou akci i venkovní performance. Na úvod festivalu plzeňské Ozvěny Ekofilmu nabízí projekci filmu Společně na kolech, dokument z roku 2020 o rozvoji cyklistiky v Nizozemí. Následovat bude diskuse s iniciativami Plzeň na kole, Kolem Plzně a zástupci města Plzně. Cílem bude mluvit o možnostech rozvoje místní cyklodopravy.

Více...

ČESKÁ MĚSTA VYZDOBÍ PLAKÁTY O POKRYTECTVÍ PEKINGSKÉ OLYMPIÁDY

V Praze, Brně a Plzni se těsně před začátkem ZOH v Pekingu objeví plakáty čínského angažovaného umělce Badiucaa. Díla upozorňují na paradox pořádání sportovního svátku v autoritářské Čínské lidové republice. Akce je nezávislou iniciativou skupiny více než dvou desítek českých sinologů a lidskoprávních organizací.

 

V několika dnech kolem začátku zimních olympijských her v Pekingu se v ulicích Prahy, Brna a Plzně objeví plakáty čínského exilového nezávislého umělce, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

 

Série jeho plakátů vyobrazuje vybrané sportovní disciplíny a symbolicky je propojuje s nejkřiklavějšími případy porušování lidských práv a vlády zákona v Čínské lidové republice. Například biatlonista či biatlonistka stojí se zbraní namířenou na hlavu klečícího spoutaného Ujgura; krasobruslař rozjíždí krvavý květ bauhínie, symbol Hongkongu, který v posledních letech přišel o zbytky svobod; hokejista bodyčekuje tibetského mnicha; snowboardista místo na prkně “sviští” na sledovací kameře, symbolu všudypřítomné fyzické i digitální kontroly.

 

K vyobrazení curlingu sám autor (Badiucao) dodává: „U curlingového sportovce jsem nahradil hrací kámen virem covid-19. Tisíce interních zpráv poukazují na to, jak čínská vláda cenzurovala informace o rozsahu infekce v prvních dnech epidemie ve Wu-chanu. Čínská vláda dala přednost kontrole obyvatelstva a globálního narativu před životy více než pěti milionů lidí, kteří v důsledku této pandemie zemřeli.”

 

Plakátovací akci iniciovala dokumentární režisérka a absolventka sinologie Haruna Honcoop: „Chtěla bych, aby Badiucaovy plakáty lidem v ulicích připomínaly, co se děje v ČLR, a aby o tom přemýšleli, ještě než si zapnou olympiádu v televizi a nepřímo tím podpoří čínský režim. Stejně jako to udělal Mezinárodní olympijský výbor, který už svým rozhodnutím podruhé pořádat OH v Pekingu tamní režim legitimizuje a otevřeně s ním kolaboruje. Mimochodem, MOV jdou všechny zisky z vysílacích práv. A protože lidé jsou zavalení informacemi přes sociální sítě a dlouhé analytické články od odborníků mnozí nečtou, forma plakátů v ulicích se nám zdála pro tyto účely příhodná.“

 

Plakáty podpořily v Praze a dalších městech republiky i významné osobnosti. V Plzni například básník a kurátor Ivo Hucl, umělecký ředitel centra Moving Station Roman Černík
a senátor Lumír Aschenbrenner, který své zapojení zdůvodňuje takto: „Náš národ má ve svých dějinách s totalitními režimy bohužel bohaté zkušenosti. Neměl by proto zůstat němý, hluchý a nečinný, děje-li se něco podobného komukoliv a kdekoliv ve světě". V západočeské metropoli se celý cyklus Badiucaových bannerů objeví v pátek 4.2. na plochách Fresh Air Gallery v podchodu k zimnímu stadionu; několik plakátů vyvěsí na svém průčelí Moving Station. Ve 13:00, paralelně se zahájením zimních olympijských her v Pekingu, proběhne ve Fresh Air Gallery krátké setkání na podporu politických vězňů v Číně.

 

K otázce diplomatického bojkotu čínských OH se vyjádřil i doktorand sinologie Václav Valtr: “Jsme také na rozpacích z vlažného postoje české politické reprezentace. Senát navrhoval diplomatický bojkot, ale my se dočkali jen neoficiálních vyjádření ministra zahraničí. Po karambolech česko-čínských vztahů z uplynulých let bychom očekávali více,” dodává Valtr.

 

Akce je neformální a nezávislou iniciativou několika desítek sinologů či jejich podporovatelů a volně navazuje na podobnou akci z března 2020. Tehdy – těsně před první plošnou uzávěrou Česka – Badiucao osobně se skupinkou českých přátel vylepil plakáty reflektující některé čínské momenty koronavirové pandemie.

 

Plakátovací akce není jediná, která chce pomocí umění vnést kritický aspekt do vnímání čínské olympiády ve veřejném prostoru. Badiucaovy plakáty budou od 1. 2. do 28. 2. k vidění také na LED displejích podél eskalátorů v metru na Národní třídě.

 

První soubornou Badiucaovu výstavu v České republice připravuje na jaro 2022 Centrum současného umění DOX.

Více...

Připomeňme si společně odkaz Václava Havla

A nebuďte smutnej, Vaňku! aneb 85 setkání s Václavem Havlem

 

Letos je to již deset let, kdy nás opustil Václav Havel. Jedna z nejvýznamnějších osobností naší polistopadové historie, dramatik, filozof a prezident. 

 

85 čtenářů připomene jeho myšlenky čtením jeho proslovů v plzeňském kulturním prostoru Moving Station v sobotu 18.12. mezi 16:00 a 20:30. Akce bude veřejně přístupná a také přenášená on-line na Facebooku Moving Station, Plzeň.eu a Plzeň 2015.

 

V Moving Station bude v sotobu živo - v průběhu necelých pěti hodin se zde prostřídá 85 čtenářů, kteří nahlas znovuvysloví vybrané projevy Václava Havla. Texty, které zazní jsou z let 1886 až 2003, tedy především z období, kdy byl prezidentem České Republiky. Ve spolurpáci s Knihovnou Václava Havla se o jejich výběr postaral Roman Černík, divadelník, dramaturg, vysokoškolský pedagog a ředitel centra Johan, které se zabývá rozvojem dramatické tvorby v Plzni a Plzeňském kraji tím, že provozuje komorní divadelní scénu zaměřující se na současný tanec, divadlo a mezioborové experimenty, provouje v Plzni Dramacentrum a v Plzeňském kraji pořádá přehlídky amatérské divadelní tvorby.

 

Knihovna Václava Havla dala k dispozici stovky záznamů větších či menších projevů, které Václav Havel pronesl k mnoha příležitostem. Nejen velké státnické projevy, jako například v Kongresu USA v roce 1990, v Rudolfinu k oběma komorám Parlamentu České Republiky v prosinci 1997, projev k příležitosti vstupu ČR do NATO či novoroční prezidentské projevy. Ale také například zdravice z měst, která navštívil při různých příležitostech, gratulace laureátům různých ocenění či výročí týdeníku Respekt a festivalu Jeden svět. Václav Havel se vyjadřoval k otázkám hospodářství, ekologie, kultury, vzdělání, náboženství a lidských práv. Pro čtení v sobotu 18. prosince je nakonec vybráno celkem 27 projevů.

 

„Když člověk proslovy pročítá a vidí, k čemu všemu a jak se Václav Havel vyjadřoval, tak si uvědomuje, jak důležitá je role prezidenta republiky. Jak může být významná pro soudržnost a bdělost občanů, které v daném státě žijí a jak je důležité, aby měli ve svém čele osobnost, která bude uvažovat v celosvětovém kontextu, vyzdvihovat morální hodnoty a upozorňovat na to, když je někdo porušuje,“ okomentovala PR a produkční Moving Station Eva Kraftová.

 

Kavárna Moving Station bude po celou dobu konání akce otevřená a nad rámec se bude k této příležitosti servírovat Ančka hladká – krkonošská houbová polévka podle kuchařky Václava Havla.

 

Čtení proslovů bude doplněné o živou hudbu pianisty a písničkáře Jana Buriana, kytaristky Jany Kozubkové, šansoniérky Olgy Paškové, a improvizátorky BioMashy. Nebude chybět ani básník slam poetry Anatol Svahilec.

 

„Havel nám touto cestou dává příležitost být spolu. Událost bude nejen o tom, připomenout si, jak Václav Havel přemýšlel a jak komentoval dění ve společnosti, ale hlavně o tom se před Vánoci sejít a být spolu,“ uvedl organizátor akce a produkční Moving Station Ondřej Sosna

 

Václav Havel je čestným občanem města Plzně a nositelem plzeňské Ceny 1. června.

Více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní architektka Jana Pechová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Ze zástupců aktivních iniciativ a občanských sdružení diskutovali Eva Volfová z pro)(hnutí, Marcela Mašínová z organizace PaNaMo, Roman Černík z Johanu, Marek Sivák za Pěstuj prostor z.s., Daniel Bečvář ze Skautského institutu, Vlasta Faiferlíková a Petra Bláhová z TOTEMu. Účastnili se i Jiří Konečný z Plzeň na kole a Tereza a Hynek Horákovi z Kolem Plzně a další.

 

Účastníci jednání komentovali a diskutovali zjištění, které Centrum pro komunitní práci získalo na základě rozhovorů s politiky a zaměstnanci Magistrátu města Plzně, příspěvkových organizací a obvodů města. Tomáš Hirt z Katedry antropologie Filozofické Fakulty ZČU představil předběžné výstupy z těchto rozhovorů, které byly se svolením informátorů zaznamenány a následně analyzovány.

Výsledkem bylo identifikování opakujících se prvků ve výpovědích zástupců města, kteří mají s pořádáním veřejných projednání a jejich přípravou osobní zkušenosti. Cílem těchto kroků bylo najít nejčastější bariéry, které mohou zodpovědným osobám bránit v rozhodnutí dané téma veřejně projednat či naopak stimulanty, které k participaci pozitivně motivují. Diskutovanými otázkami bylo například sdílení dobré praxe napříč městskými úřady a obvody, zřízení koordinátora participace, informační platformy pro zveřejňování či způsoby evaluace.

Vše směřuje k vytvoření dokumentu, jehož obsahem budou doporučení, jak zajistit efektivní účast veřejnosti na rozhodování o celoměstských tématech.  Dopracovaná analýza bude na dalším setkání opětovně představena a diskutována s politickou reprezentací, odpovědnými úředníky a neziskovými organizacemi.

V roce 2022 bude i díky projektu Podpora participace v Plzni naplánován a projednán s veřejností generel městské hromadné dopravy a cyklogenerel.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni Centrum pro komunitní práci připravilo společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně jako úřad odpovědný za většinu koncepčních dokumentů. Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Více...

BAROKNÍ DECH - festival divadla v krajině

Poutní kostel sv. Barbory u obce Všekary na Domažlicku brzy opět ožije! Plzeňská organizace Johan zde ve dnech 12.–15. 8. 2021 pořádá letní program plný umění a setkávání.

 

„Johan dlouhodobě pracuje na projektech, ve kterých se konkrétní místo stává spolutvůrcem uměleckého i společenského zážitku a krajina kolem sv. Barbory je tou nejlepší magickou kulisou, kterou si divadelní festival může přát. Chtěli bychom, aby se do krajiny, do opuštěného, poničeného kostela, vrátila lehkost a zpěvnost jakou baroko v české krajině oplývá,” uved Roman Černík, umělecký ředitel centra Johan.

 

Na programu festivalu najdete výraznou linii nového cirkusu a pouličního divadla, kterou reprezentují skupina V.O.S.A. Theatre, Sunriders a jejich nové představení C’est la Wheel – příběh o lásce, jež se odehrává na obřím pětimetrovém kole přímo v kostele, Geisslers Hofcomoedianten a divadlo na chůdách Orbis Pictus – vybrané obrazy z přelomové encyklopedie Jana Amose Komenského a plzeňská skupina Žongléros Ansámbl, která povede workshopy novocirkusových kejklí.

 

Koncertní část programu nabídne barokní hudbu souboru Musica cum gaudio a současnou tvorbu skupiny Marcel Gidote’s Holy Crab – psychedelický jazzrock s ozvuky Pink Floyd.

 

Příběhy kostela sv. Barbory budou studovat studenti DAMU. Výstup z letního semináře zaměřeného na vztah člověka, krajiny a architektury bude na programu na úvod festivalu.

Objevnou část reprezentují přednášky a procházky zaměřené na poznání místních a dobových reálií. Ing. arch. Jan Soukup přednese zajímavosti o drobné architektuře (křížcích, božích mukách, smírčích křížích, kaplích, pomnících a křížových cestách), Mgr. Libor Schröpfer vezme návštěvníky na ornitologickou vycházku, Karolína Hladíková poví o místní krajině a oboru environmentální geologie a Olga Kaderová připraví ukázku barokní tabule.

 

Významným bodem programu je nedělní mše, kterou celebruje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Pojmenoval ji: „Mše pro všechny a zvlášť ty, co jí nerozumí.”

 

Po celou dobu festivalu bude přítomné také výtvarné umění. Díla čtyř umělců (Mariko Gelman, Alice Pokorné, Tomáše Hrůzy a Jiřího Dosoudila) vybrala kurátorka výstavního prostoru Moving Station, Jana Jarošová. Jedná se o objekty reflektující náboženskou tradici, malbu přírody, velkoformátové fotografie a sochu, která vznikne až na místě z materiálu nalezeného v okolním lese. 

 

Více informací o programu najdete na webových stránkách johancentrum.cz.

Vstupenky jsou v prodeji přes portál GoOut.cz a také na místě.

 

Více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni, Moving Station bude hostit projednávání strategických témat

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí agendy obcí, nastal čas na její reflexi. Analýza participace na celorepublikové úrovni a v Praze již proběhla, teď přišla na řadu i Plzeň.

Jaká je zpětná vazba pro zvýšenou účast občanů na rozhodování v Plzni? Co se daří, jaké jsou pozitivní zkušenosti? Kde jsou slabá místa a prostor pro změnu? S jakými problémy se organizátoři participace musejí potýkat? Kde jsou při tvorbě strategických dokumentů města příležitosti pro intenzivnější zapojení občanů? Centrum pro komunitní práci západní Čechy se snaží nalézt uspokojivou odpověď na tyto otázky a vytvořit tak podklady pro ještě efektivnější účast veřejnosti na městském rozhodování. To je cílem nového projektu Podpora participace v Plzni.

V první fázi projektu Podpora participace v Plzni zmapujeme zkušenosti se současnou praxí v participaci napříč odpovědnými orgány města. Naše šetření jsou zaměřená na politické představitele a odpovědné úředníky městské samosprávy.  Na základě výsledků analýzy budou popsány možnosti, jak participaci veřejnosti při tvorbě veřejné politiky v Plzni posílit. Šetření neprobíhá formou dotazníku, je založené v kvalitativním přístupu, resp. v otevřených otázkách směřujících ke zkušenosti informátorů. V žádném smyslu není analýza zaměřená na hodnocení kvality práce jednotlivých informátorů, data budou anonymizována a zobecněna.  Především nám jde o hledání forem podpory zapojování veřejnosti, ne o kritiku současného stavu. Tato úvodní analýza je nezbytná pro další diskuzi o budoucím směřování participace v Plzni.

Více...