Broken words (Liao I-wu, Ivo Hucl, Tomáš Vtípil, Pavel Zajíček a Petra Bučková) / Program Moving Station

Broken wordsje společný projekt čínského exilového spisovatele a básníka Liao I-wua, plzeňského básníka Ivo Hucla a umělců soustředěných kolem skupiny DG 307 – skladatele a multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila, hudebníka a básníka Pavla Zajíčka a filmařky Petry Bučkové, který byl připraven speciálně pro nově zrekonstruovaný velký sál kulturního prostoru Moving Station.

Projekt Broken words se zrodil při prvním osobním setkání Liao I-wua, Ivo Hucla a Pavla Zajíčka v kavárně Krásný ztráty v Praze u příležitosti vydání Liao I-wuových Hovorů se spodinou nakladatelstvím Mladá fronta v roce 2013. Je to především pokus o překročení hranic mezi rozdílnými kulturami, odlišnými jazyky a různými filosofickými koncepty, ale též mezi uměleckými žánry. Liao I-wu i Ivo Hucl mají s překračováním a bořením těchto zbytnělých bariér hluboké zkušenosti. I-wu mnohokrát narazil na mantinely slepých ideologií a byl dokonce donucen fyzicky překročit hranice rodné Číny, svého domova.
Ivo Hucl vykročil opačnou cestou. Z bezpečí vlastní kultury se díky inspiracím východními filosofiemi vydal hledat hranice a kořeny vlastní řeči směrem k jakési "básnické definitivě".

Realizace projektu Broken wordsv Plzni a spolupráce Liao I-wua s Ivo Huclem není samoúčelná. Ivo Hucl již v roce 2003 inicioval první vydání českých překladů I-wuových lyrických básní v próze a jeho monumentální litanie Krveprolití v překladu Lucie Kalvachové ve 12. a 13. čísle plzeňské revue Pěší zóna. V dubnu 2009 pak v rámci výstavy Tibet mysli na Novoměstské radnici přizval ke scénickému uvedení skladby Krveprolití básníka Pavla Zajíčka a hudebníka Tomáše Vtípila. Následující rok byla tato báseň ve stejném složení natočena v plzeňském studiu ČRo 3 v rámci pořadu Schůzky s literaturou na stanici Vltava v režii Dominika Mačase. Naposled se oba autoři sešli na společném čtení v Bezejmenné čajovně v září 2013. Z čínštiny texty Broken words přeložili Lucie Kalvachová a Denis Molčanov.