Projekty

Vydrží kultura (bez) plánování

Následující publikace vznikla na základě společné diskuse a analýzy stavu organizace. Popisuje dílčí kroky, které postupně mohou pomoci a být inspirací i dalším organizacím v krizových momentech či nestabilní situaci. 

Více...

Zprostředkování umění

Sborník z listopadového pracovního setkání v Galerii Města Plzně, kde se sešli zástupci muzeí a galerií Plzeňského kraje s odborníky, kteří již v oblasti zprostředkování umění delší dobu pracují.

Více...