PODPORA PARTICIPACE V PLZNI / Projekty

Jsme rádi, že můžeme společně s Centrem pro komunitní práci Západní Čechy přispět k rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni.

 

Centrum pro komunitní práci Západní Čechy vychází z poznatků a zkušeností, že účast veřejnosti při plánování veřejných prostranství je v Plzni poměrně zavedená a existuje již nespočet příkladů. Méně zkušeností je s účastí veřejnosti při tvorbě koncepčních dokumentů města. Prvním krokem v projektu bude tedy zpracování analýzy. Poté budeme společně s otevřeně pojatou pracovní skupinou hledat i odpovědi, jak nastavit celoměstskou vizi v participaci strategických dokumentů/rozhodnutí města.

Pandemie poněkud pozastavila další bod v projektu, a to zavedení pravidelného diskuzního formátu  o celoměstských tématech a strategiích, které se budou konat v prostorách Moving station.

Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Nositel projektu: Centrum pro komunitní práci Západní Čechy

Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023

Místo realizace: Plzeň