Zprostředkování umění / Publikace

Sborník z listopadového pracovního setkání v Galerii Města Plzně, kde se sešli zástupci muzeí a galerií Plzeňského kraje s odborníky, kteří již v oblasti zprostředkování umění delší dobu pracují.

Projekt realizoval o. s. JOHAN ve spolupráci s Galerií města Plzně, Katedrou výtvarné kultury ZČU v Plzni, klášterem Plasy a s podporou společnosti Plzeň 2015 o. p. s. a spolu s dalšími jednotlivci, kteří se touto tématikou zabývají.

Startovací  aktivitou projektu byl pracovní seminář, který se uskutečnil v listopadu 2012 v Galerii města Plzně.

Cílem semináře bylo:

1. Umožnit setkání zainteresovaných odborníků z plzeňského regionu i ČR (edukátoři, kurátoři, vedení organizací, odborný personál pověřený toutočinností atp.).
2. Nabídnout inspiraci z praxe, výměnu zkušeností a nastartovat mezioborovu spolupráci.
3. Představit způsoby, jakými byla tato činnost úspěšně etablována v některých kulturních institucích v ČR (principy fungování vzdělávacích a zprostředkovávacích aktivit, způsoby jejich financování, možnosti spolupráce seškolami atp.).
4. Definovat potřeby a vize plzeňských a regionálních institucí v oblasti zprostředkování umění a kulturního dědictví do roku 2015, s ohledem na další směřování tohoto projektu.

Přílohy