Výukové programy / Výukové programy

Projekt K3

Zkratka v sobě skrývá tři výrazy: Komunikace – Kooperace – Kreativita.
Všechna tato klíčová slova vystihují podstatu a zaměření projektu.
Zdolání každého K pro nás představuje důležitý posun v osobnostním a sociálním rozvoji.
Projekt je určen pro školy a je vystavěn na metodách konstruktivistické pedagogiky, dramatické výchovy a divadla ve výchově. Katalog výukových programů k dispozici zde.

Cíle projektu

 - Rozvíjení sociálních, personálních a komunikačních kompetencí
 - Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole
 - Výchova k toleranci a nabourávání předsudků a stereotypů v mezilidských vztazích
 - Podpora dobrých vztahů ve třídě
 - Zprostředkování prožitku vstupem do fikční reality, rozvíjení empatie;
 - Nabídka aktuálních, zásadních, zajímavých témat, která zároveň vycházejí z RVP
 - Rozvoj tvořivosti a vztahu k divadlu, literatuře a umění vůbec

Lektoři

Programy vedou kvalifikovaní a proškolení lektoři se vzděláním v oblasti pedagogiky dramatické výchovy a divadla (DAMU, JAMU, FPE).
Lektoři mohou přijít přímo do Vaší školy, nebo je možné program uskutečnit v prostorách Dramacentra na Moving Station. 

 

Přílohy