Jak dobře lhát? Média a umění duševního šermu / Program Art Buffé

Přednáška z cyklu Umění dívat se ... Přednáší Mgr. Martin Švantner, Ph.SD. (Fakulta humanitních studií univerzity Karlovy v Praze).

V záplavě nejrůznějších tzv. esoterických příruček toho jak žít, které jsou často naivním zfušováním renesančního hermetismu, v myriádách mediálních sdělení, které nám vysvětlují co je správné a co je nemístné, se jasně ukazuje poslední kompetence tzv. filosofického myšlení, kterou nepřevzaly speciální vědy: kritika užívání jazyka. Sémiotika a teoretická rétorika nabízí některé konceptuální nástroje vhodné k diskvalifikaci zdánlivě přirozených komunikačních systémů. V přednášce si na některé z nich ukážeme. Pořádá JOHAN o.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.