Kurzy a kroužky

Dramatické kurzy pro děti a mládež

Hra, tvořivost, komunikace
Sebepoznání a sebevyjádření
Umělecký rozvoj a divadelní tvorba

Mini (4 – 7 let)
Kdy: Pondělí 15.30 – 17.00
Lektorka: Bc. Aneta Miklasová

Mladší (7 – 11 let)
Kdy: Středa 15.30 – 17.00
Lektorka: MgA. Martina Jelínková

Starší (12 – 15 let, 15 20 let)
Kdy: Čtvrtek 15.30 17.00, 17.00 18.30 
Č
as kurzu lze upravit dle domluvy s účastníky.
Lektor: Bc. Tomáš Votava

Improvizace (dospělí, 15+)
Začátečníci: Pondělí 19.00 21.00
Tým Improstor: Středa 18.00 20.00
Lektorka: MgA. Martina Jelínková

Více...