Režimy viditelnosti a vypověditelnosti / Program Art Buffé

Přednáška se věnuje otázkám strukturace obsahů učiva ve vybraných galerijních a muzejních programech vzdělávání a modalitám percepce výtvarného umění u dětí a mládeže. Kriticky nahlíží úlohu dispozitivů percepce kulturních artefaktů a povahu diskursů, produkovaných kulturními a vzdělávacími institucemi v kontextu transmise kultury. 

Přednáší Marie Fulková, Katedra výtvarné výchovy PeDF UK Praha. 

Přílohy