Setkání asociace dramacenter ČR / Program K3

Předmětem setkání je především výměna zkušenosti s divadlem ve výchově jednotlivých dramacenter. Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je formovat účastníky a přinášet jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku. 

JOHAN hostí třetí ročník setkání členů Asociace dramacenter České republiky. Těžištěm práce dramacenter jsou zpravidla výukové programy pro školy a zájmová činnost ve volném čase. Předmětem setkání je především výměna zkušenosti s divadlem ve výchově jednotlivých dramacenter. Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je formovat účastníky a přinášet jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku. Páteční den bude věnován ukázkám projektů z dílen dramacenter – programy, divadlo ve výchově, divadlo fórum s následnou diskusi. Součástí je také víkendový workshop se zahraničním lektorem, který se s účastníky podělí o vlastní dlouholetou praxi s dramatem ve výchově.

Program setkání:

Čtvrtek 5.2.
Příjezd, ubytování, společné posezení, diskuse.

Pátek 6.2.
9.00 - 9.30 Sraz v Dramacentru Johan

nedaleko autobusového nádraží (je možné v 9 h po příjezdu z prahy)

Ukázky programů ve škole

1. ZŠ, Západní 18, Plzeň (zast. tramvaje č. 1 - Okounová)
10.00 - 11.00  Ztracená věc

Denisa Poluchová, Katedra výchovné dramatiky DAMU
Běžela hodina za hodinou a bylo pořád jasnější, že pro tu věc nikdo nepřijde a neodvede si ji domů. Nemělo smysl před pravdou zavírat oči. Ta věc se ztratila.
Z
trácíme věci? Najdou se ještě někdy? Kam se podějí ty, které už nikdy nenajdeme?
Předloha: Shaun Tan - The lost Thing
Určeno pro: 3. , 4. Ročník ZŠ,  Délka lekce: 60 minut

11.15 – 13.45  Jsem v tom sama

Sdružení D, Olomouc
Vždyť to začalo tak jednoduše. Anička jen prozradila své nejlepší kamarádce heslo na Facebook.“
Skutečný příběh Anny, který nemusel dopadnout zdaleka tak tragicky, kdyby...
Žáci se seznamují s problematikou kyberšikany, počátky jejího vzniku a možnými následky. Učí se rozlišovat tenkou hranici mezi soukromým, veřejným, intimním a omezujícím.
Určeno pro:8.–9. ročník ZŠ. Délka lekce: 3 vyučovací hodiny


Ukázky a reflexe nově vzniklých programů s aktivní účastí lektorů dramacenter
Dramacentrum Johan, Husovo nám. 9, Plzeň

15.00 – 17.15  Srpen 68
Centrum tvořivé dramatiky Praha

Lekce vychází z reálných událostí v ČSSR v srpnu 1968. S využitím knih Petra Síse a autentických dobových materiálů se žáci seznamují s historickými událostmi období komunismu v Československu. Zajímavou formou tak nahlédnou do autorova dětství a dospívání v kontextu doby.

Určeno pro: 8.-9. ročník ZŠ. Délka lekce: 3 vyučovací hodiny

17.30 – 19.45 Případ Leopolda Hilznera

Dramacentrum Johan Plzeň
Nekupujte u Židů cukr, kafe, mouku, zabili nám Anežku, modrookou holku...
Jak snadno ukážeme na někoho prstem? Jak trestáme odlišnost?
Program inspirovaný případem vraždy Anežky Hrůzové.
Téma: antisemitismus, předsudky, vyčlenění, nálepkování, primární prevence šikany.
Určeno pro: 9. ročník ZŠ, Délka lekce: 3 vyučovací hodiny


20.00 Co se urodilo - diskuse o novinkách a aktuální situaci Dramacenter,
Společné posezení, diskuse

Sobota 7.2.

Dramacentrum Johan, Husovo nám. 9, Plzeň 

10.00 – 13.00  Workshop s Hansem Dönitzem 

z Das Eie - Teater pedogogische zentrum, Norimberg
Čojč princip, inspirace, ukázka možných postupů práce v Německu

14.30 – 18.00  Workshop s Hansem Dönitzem

Společné posezení- diskuse

8.2.  Neděle

Dramacentrum Johan, Husovo nám. 9, Plzeň

10.00 "Násilí na internet nepatří"

Seznámení s projektem, porada

11.30 Skryté město

Dílna s využitím skutečných příběhů projektu Skryté město, inspirace od Romana Černíka

Reflexe setkání, závěry