Festival Dny pro duševní zdraví 2015 / Program Moving Station

Dny pro duševní zdraví mají především přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. Akce má také informovat veřejnost mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění, o problematice psychiatrické péče v České republice a zvýšit povědomí o dostupných zdravotních, komunitních a sociálních službách v péči o duševní zdraví v plzeňském regionu a prohloubit jejich spolupráci. V neposlední řadě Dny pro duševní zdraví přispívají k prevenci duševních onemocnění, stigmatizace sociálně znevýhodněných jedinců a závislostí na návykových látkách.

Akce je určená široké i odborné veřejnosti a samozřejmě také všem lidem s duševním onemocněním v plzeňském kraji. Jejím posláním je „spojovat“, ukázat, že duševní nemoc není jenom utrpení a beznaděj, ale bývá v ní skryta i zvýšená citlivost vůči pravdě a lži a často i netušená schopnost nahlédnout do těch rozměrů našeho společného světa, které zůstávají běžnému a normálnímu pohledu skryty.