Fotografická výstava Cirkusu Paciento / Program Moving Station

Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách je vícedenní socializační a aktivizační program pro pacienty psychiatrických léčeben nebo psychiatrických oddělení nemocnic. 
Výstavá potrvá do 25. února 2016.

Čtyřčlenný tým terapeutů společně se zdravotním klaunem a s pacienty (a pokud možno i s personálem) přímo v léčebně čtyři dny v rozličných aktivitách zkoušejí, co umí, a vyvrcholením toho je závěrečné společné "cirkusové představení" pro celou léčebnu i pro veřejnost. Projekt společně pořádá Ledovec a Zdravotní klaun, o.p.s.