Impro v pohybu / Program Moving Station

Improvizace je dorozumívání... se sebou, s partnerem, s divákem. Jak improvizujeme v běžném životě? Jak se napojujeme na sebe, druhé. Co děláme pořád stejně...chceme to tak? Kde najít v těle oporu pro to, co chceme říct? Budeme si „povídat“ pohybem, hlasem, zvukem, dechem i dotekem. 

Tvořit, vymýšlet si, blbnout i relaxovat. Nechat se vést, poslouchat a být slyšen i to celé pozorovat zvenčí. Osaháme svoje stereotypy v pohybu i v myšlení a zkusíme, co se stane, když některý z nich změní. Lektorka: MgA. Martina Jelínková (Šimánková)