JEDEN SVĚT: Až přijde válka / Program Moving Station

18. 3. 2018, 17:30

Až přijde válka

Jan Gegert / ČR / 82 min.

Vstupenky ZDE

English friendly

 

Paramilitární skupina Slovenskí branci rekrutuje mladé muže z celého Slovenska. Je to jen nevinná hra na vojáky, nebo domobrana koketující s extremismem představuje bezpečnostní hrozbu?

 

Peter Švrček, 18letý mladík, bydlí u rodičů a na první pohled se nijak neliší od svých vrstevníků. Cítí se však být vlastencem a před několika lety založil paramilitární organizaci Slovenskí branci. Jeho intenzivním vojenským výcvikem „k obraně a zachování národa“ uprostřed slovenských lesů prošlo přes dvě stě mladých mužů hledajících vedení a vlastní identitu. V maskáčích a s maketami samopalů se podrobují Peterovým autoritativním sklonům. Peter věří, že jeho organizace má budoucnost,
a plánuje jednoho dne odložit uniformu a oslovit masy už jako politik. Snímek zobrazující znepokojivý vzestup nacionalismu na Slovensku a fungování moci byl uveden na filmovém festivalu Berlinale.

When the War Comes / Až přijde válka / Jan Gebert / Czech Republic, Croatia / 2018 / 82

 

The controversial group Slovenskí branci (Slovak Conscripts) recruits young men from across Slovakia. Is this just an innocent game of playing soldiers? Or is it a militia flirting with extremism that presents a security threat?

Eighteen-year-old Peter Švrček lives with his parents and, at first glance, is not different from his peers. However, he feels that he is a patriot and several years ago established the organisation Slovenskí branci (Slovak Conscripts). Over 200 young men looking for guidance and their own identity have gone through the intensive military training he provides in the middle of Slovakia’s forests “to defend and preserve the nation”. Dressed in cammies and carrying machine gun mock-ups, they subject themselves to Peter’s authoritative tendencies. Peter believes that his organisation has a future. He plans to one day set aside his uniform and address the masses as a politician. This documentary, presenting the disturbing rise of nationalism in Slovakia and how power functions, premiered at the Berlinale Film Festival.