Komentovaná prohlídka výstavy Dominika Běhala: TĚLOVÝCHOVA / Program Moving Station

9. 10. 2019, 18:00

S potěšením vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Tělovýchova. Autor Dominik Běhal promluví nejen o impozantní technologii fresky ale také o principech své tvorby.

 

Jádro výstavy Dominika Běhala spočívá v ucelené sérii maloformátových fresek. Náměty obrazů čerpá autor ze svého vizuálního deníku. Pro daný cyklus se rozhodl motivy neselektovat a využít většinu z figurálních předloh. Malby spojuje akcentování tělesnosti, torzálnost a atmosféra dávno minulých dějů.