Město s dobrou adresou - závěrečné setkání / Program Moving Station

Závěrečné setkání s veřejností nad tím, co kdo považuje za „Město s dobrou adresou“, jakou v tom hraje cyklodoprava roli a proč?