Slam Poetry Show - B. Smetana / Katastrofy v české kultuře 19. století (Off-program Smetanovské dny) / Program Moving Station

Poezie naživo, poezie okamžiku. Chvíle, kdy výraz (jak to říkáte) si je roven s tím, co říkáte.