SONGLINES - work in progress / Program Moving Station

6. 10. 2019, 13:00
 

TOMÁŠ JANYPKA/SABINA BOČKOVÁ (SK/CZ): SONG LINES: EXPEDITION 97/18 /WORK IN PROGRESS
 

Performativní akt pro dva a více lidí.

Projekt song lines je osobní expedicí do vnitřního prostoru zasaženého absencí blízké osoby, jedné přítomnosti a paměti. Je to intuitivní hledání podstaty této zkušenosti.

V hloubce choreografické práce spočívá hledání odpovědí na otázku, jak takový traumatický zážitek může ovlivnit naše tělo, ačkoli samotná ztráta je uložena v lidském nitru a je externě neviditelná.
Tímto hledáním tak vzniká pomyslná mapa prostoru, kde vzdálenost od dané zkušenosti v čase a bytí je hlavním měřítkem – navigací k objevování, kde jsou emoce návratem do ztracených míst, kde slova a těla můžou být velice blízko i neskutečně daleko od sebe samých.
Název projektu pochází z knihy Songlines – Bruce Chatwin, která popisuje zkušenosti domorodého obyvatelstva v Austrálii a zaznamenává jejich mytologii, říká, že tento svět byl „vyzpíván“ nativními předky.
Zpěv jako akt vytvoření nového světa spočívá v duchovní povaze vznikajícího díla
21. 10. 2019 Česká premiéra Studio ALTA Praha, 5. 11. repríza
12. 12. 2019 Slovenská premiéra – Nová Synagóga Žilina

Koncept: Tomáš Janypka
Autor/Performer: Sabina Bočková,Tomáš Janypka (SK/CZ)
Dramaturgická spolupráce: Marie Gourdain (FR)
Choreografická spolupráce: Matthew Rogers (US)
Hudební konzultace: Elia Moretti (IT)
Světelný design, koncepce kostýmu: Michal Hor Horáček (CZ)
Výroba kostýmu: paní Eva
Produkce: SKOK z.s. a ZDRUHESTRANY z.s.
Poděkování: Dominique Boivin
Projekt vznikl ve spolupráci s: Záhrada CNK, Divadlo Pôtoň, Studio ALTA, Župný dom Púchov a Podivný Barón, Bazaar Festival Praha, Litomyšl ZUŠ, Žilina Stanica-Záriečie, SE.S.TA – centrum choreografického rozvoje, Plzeň – Moving Station a Malovice Švestkový dvůr.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
 

TOMÁŠ JANYPKA/SABINA BOČKOVÁ (SK/CZ): SONG LINES: EXPEDICE 97/18
 

A performative act for two and more people.
 

This project is a personal expedition into the inner space that is stricken by the absence of a close person, one presence and memory. It is an intuitive search for the essence of this experience.

In the depth of the choreographic work, there is the search for the answer, how can such a traumatizing experience influence our body, even though the loss itself is hidden inside us and invisible.

This search creates an imaginary map of the space, where the distance from the experience is the main measuring scale. It is a navigation for the search, where emotions become a return to the lost spaces, where words and bodies can be very close and incredibly distant at the same time.

The title comes from the book Songlines by Bruce Chatwin. It describes experiences of Aboriginals in Australia and records their mythology. It says that our world was “sung out” by our indigenous ancestors.

Singing as an act of creation is the spiritual basis of this piece.

21.10.2019 Czech premiere at Studio ALTA Prague, next show 5.11.2019
12.12.2019 Slovak premiere at New Synagogue, Žilina

Concept: Tomáš Janypka

Autor/Performer: Sabina Bočková, Tomáš Janypka (SK/CZ)
Dramaturgy: Marie Gourdain (FR)
Choreographic cooperation: Matthew Rogers (US)
Music consultations: Elia Moretti (IT)
Lighting design, costumes concept: Michal Hor Horáček (CZ)
Costume production: Mrs. Eva
Produced by: SKOK z.s. a ZDRUHESTRANY z.s.
Thanks to: Dominique Boivin
Produced in cooperation with: Záhrada CNK, Divadlo Pôtoň, Studio ALTA, Župný dom Púchov a Podivný Barón, Bazaar Festival Praha, Litomyšl ZUŠ, Žilina Stanica-Záriečie, SE.S.TA – centrum choreografického rozvoje, Plzeň – Moving Station a Malovice Švestkový dvůr.
Supported by: Fond na podporu umenia