Z Regensburgu do Plzně aneb Pouť 2014 / Program Moving Station

Společné putování krajinou k zamyšlení a zastavení i tvorbě. Po čtvrté směrem ku Plzni, tentokrát z Bavorska, od 19. do 28. září. 

Již počtvrté vyjdou na pěší cestu k Plzni umělci, historici, pedagogové a studenti, tentokrát ze symbolického výchozího bodu - města REGENSBURG, které je již 20 let partnerským městem Plzně. Klíčovým cílem celého projektu je podpora místní kulturní spolupráce, rehabilitace vztahu člověka k přírodě, k sousedské komunitě. Během pěšího putování na vás tak čekají setkání s pamětníky, historiky a kulturními aktivisty, bude vám nabídnuto se svou osobní zkušeností a drobnými uměleckými intervencemi dotýkat osudů vepsaných do krajiny. Pouť povede po lesních a polních cestách, po starých obchodních a poutních stezkách, po svatojakubské cestě přes Reichenbach, Schonthal, Čerchov, Chudenice a Chotěšov do Plzně. Na jednotlivých zastaveních chystáme také diskuse.  I letošní putování je součástí velkého projektu, jenž vyvrcholí v roce 2015, kdy se ve zrekonstruovaném nádraží MOVING STATION uskuteční velká výstava reflektující všech pět ročníků POUTĚ. Zájemci kontaktujte Lenku na lenka.hodousova@johancentrum.cz.