Laureátský večer uměleckého přednesu a experimentujícího divadla / Program Přehlídky