Sušický tajtrlík / Program Přehlídky

Oblastní přehlídka dětských, recitačních a loutkářských kolektivů z Klatovska a Sušicka s výběrem na regionální přehlídku Tartas.