PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ / Kurzy a kroužky

hra, tvořivost, komunikace
sebepoznání a sebevyjádření
umělecký rozvoj a divadelní tvorba

Kurzy pro děti začínají v týdnu od 13. září 2021.
Kurzy pro dospělé začínají v týdnu od 20. září 2021.

Přihlášky a další informace si, prosím, vyžádejte u Martiny Jelínkové na e-mailové adrese martina.jelinkova@johancentrum.cz.

 

Vyberte si kurz na míru podle věku Vašeho dítěte a Vašich časových možností:

PIDI (4-6 let)
Středa 15:30 – 16:15, Lektorka: Bára Šťastná

MINI (7-11 let)
Středa 16:30 – 18:00, Lektorka: Bára Šťastná

MIDI I. (12-15 let)
Čtvrtek 15.30 – 17.00, lektorka: Tereza Paidarová

MIDI II. (13-16 let)
Úterý 16.45 – 18.15, lektorka: Marie Monsportová

TEENS (14+)
Pondělí 15.30 – 17.00, lektorka: Tereza Paidarová
Čtvrtek 17.00 – 18.30, lektor: Tomáš Votava

Skupiny společně rostou a rozvíjejí se, proto se věkové rozložení může překrývat.

DOSPĚLÍ

IMPROVIZACE 
Tým Improstor: Pondělí 17.15– 19.15
Lektoři: Josef Jelínek, Martina Jelínková

Tato skupina je nyní otevřena i odvážným začátečníkům, kteří se nebojí „skočit do toho po hlavě“.
Nyní směřujeme k delším improvizacím - hlubší herecké práci, bytí v postavě a výstavbě příběhu.

 

PROŽITKOVÝ POHYB
úterý 10. 30 - 12:00, lektorka: Bára Šťastná

Pozornost vlastnímu tělu…naslouchání, pravidelný pohyb, komunikace!
Hrát si, vyjádřit se, sladit rytmy, vzlétnout i zakotvit, spojit se, zvětšit se, těšit se!

Přihlášky a bližší informace vám zodpoví lektorka na e-mailu barki@centrum.cz.

Ceny kurzů
Pidi – 950 Kč
Mini, Midi, Teens – 1350 Kč
Improvizace – 2500 Kč
Prožitkový pohyb –2800 Kč za 12 lekcí (250 Kč za  jednu návštěvu)

Všechny kurzy probíhají na Moving Station (Jižní nádraží, Koperníkova 56).  

 

Náplň dramatických kurzů

 •  Tvořivé hry a cvičení
 •  Rozvoj herních a hereckých dovedností
 •  Improvizace
 •  Přirozený pohyb a hlas
 •  Fantazie, kreativita, propojení s dalšími druhy umění
 •  Spolupráce a komunikace
 •  Divadelní tvorba, cesta k herectví, režii, dramaturgii
   

Cíle

 • Rozvíjet osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti dětí
 • Podporovat vzájemnou komunikaci a kooperaci dětí
 • Učit děti naslouchat a vzájemně si vycházet vstříc
 • Konstruktivně říci svůj názor a zároveň respektovat názory a potřeby druhého
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti v rovině estetické
 • Podporovat přirozenou fantazii a tvořivost dětí
 • Podporovat vztah dětí vztah ke krásnu, k literatuře, výtvarnému umění, divadlu i tanci
 • Rozvíjet dovednosti potřebné k divadlu (hlas, pohyb, rytmus, představivost, variování)
 • Při společné tvořivé práci děti seznámit se základními principy   dalších divadelních disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie.