/ Kurzy a kroužky

hra, tvořivost, komunikace

sebepoznání a sebevyjádření

umělecký rozvoj a divadelní tvorba

 
Kurzy začínají v týdnu od 11. září 2023,
vyjma kurzů Mini, Midi I. a Improvizace - ty startují v týdnu od 18. září 2023.
 
Přihlášení a informace u Martiny Jelínkové na e-mailové adrese martina.jelinkova@johancentrum.cz.
Děkujeme.
Přihláška ke stažení u jednotlivých kurzů nebo od lektorů na první lekci. Vyplněnou pak předejte, prosím, Vašemu lektorovi.
 
Děti se vedle kmenových lektorů setkají s vybranými umělci a uměleckými pedagogy, a to v projektu DIvadlo do života financovaného Ministerstvem kultury v projektu NPO.
 
Ceny kurzů / pololetí
Pidi, Mini, Midi, Teens, Divadlo pod kůži – 1550 Kč
Improvizace – 3100 Kč

Všechny kurzy probíhají v Moving Station (naproti nádraží Plzeň-Jižní Předměstí), Koperníkova 56.  

 

Náplň dramatických kurzů

 •  Tvořivé hry a cvičení
 •  Rozvoj herních a hereckých dovedností
 •  Improvizace
 •  Přirozený pohyb a hlas
 •  Fantazie, kreativita, propojení s dalšími druhy umění
 •  Spolupráce a komunikace
 •  Divadelní tvorba, cesta k herectví, režii, dramaturgii
   

Cíle

 • Rozvíjet osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti dětí
 • Podporovat vzájemnou komunikaci a kooperaci dětí
 • Učit děti naslouchat a vzájemně si vycházet vstříc
 • Konstruktivně říci svůj názor a zároveň respektovat názory a potřeby druhého
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti v rovině estetické
 • Podporovat přirozenou fantazii a tvořivost dětí
 • Podporovat vztah dětí vztah ke krásnu, k literatuře, výtvarnému umění, divadlu i tanci
 • Rozvíjet dovednosti potřebné k divadlu (hlas, pohyb, rytmus, představivost, variování)
 • Při společné tvořivé práci děti seznámit se základními principy   dalších divadelních disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie.