Výstavy

Jamming

Jamming

Termín konání výstavy: 8. 9. - 18. 10. 2020
 

Iniciátoři projektu, malíři Mirek Kaufman a Otto Kouwen, byli od začátku přesvědčení, že tato forma spolupráce je obohacující pro všechny účastníky: umělci s „mentálním hendikepem“ se s kolegy bez zjevného postižení běžně nesetkávají a jejich spontaneita a autentičnost může být naopak zdrojem inspirace pro „profesionální“ malíře. Zároveň je záměrem projektu podnítit diskuzi o tématech, jako jsou diverzita, inkluze a normalita.

Více...

After graduation syndrom

After graduation syndrom

Autorky: Tereza Dvořáková a Markéta Tichá

Termín konání výstavy: 14.1. 2020 – 28.2. 2020

Výstava dvojice čerstvých absolventek fotografického ateliéru, které se snaží uplatnit nejen ve svém oboru ale také obstát v každodenním životě. Autorský rukopis který byl donedávna korigován najednou získává nový rozměr. Fotografie obou autorek pro tuto výstavu vznikají spontánně bez jakéhokoliv zadání a ohraničení. Díky nedostatku času na vlastní koncipovanou tvorbu sbírají dívky fotografie jako střípky životního koloběhu. Často pouze pomocí mobilního telefonu. Propojení výstavních souborů obou fotografek ve výsledku nemá působit jako celek. Ačkoliv autorky pracují s podobnými prvky nepoutá jejich tvorbu žádné téma. Výstava pouze nahodile pracuje s podobnostmi.

Více...

Vít Čechmánek 1:1

Vít Čechmánek 1:1

Termín konání výstavy: 4. 6. - 31. 7. 2020

Kurátorka výstavy: Markéta Tichá
 

Vít Čechmánek (*1987) Autor se svému oboru věnoval komplexně v průběhu celého svého studia. Vystudoval Uměleckoprůmyslové střední školu v Uherském Hradišti,  Kromě Ateliéru sochařství pod vedením Dominika Langa na UMPRUM v Praze kde absolvoval v roce 2018, Vít Čechmánek také studoval v letech 2011-2014 bakalářské studium ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati, Ateliér prostorové tvorby. 

Více...

Pavel Matoušek: Jak se říká

Jak se říká

autor výstavy: Pavel Matoušek

Termín konání výstavy: 3. 3. - 9. 4. 2020


Pavel Matoušek působí na fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako doktorand na oboru Vizuální komunikace. Během svých studií na ateliéru fotografie UJEP se účastnil mezinárodních dokumentárních projektů v Nizozemí, Indii a Keni, v roce 2016 byl oceněn v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie.

Projekt se zabývá estetickým pojetím vizuálního vnímání jako smyslného zážitku. Zkoumám proces podstupování zážitku ze strany umělce i diváka. Každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp. Analyzuji vliv prostředí vnímání a účinky (neuro-) fyzických procesů v oku a mozku. Je vytvoření uměleckého díla smysluplné, aniž by byly zapracovány předchozí zkušenosti umělce? V současné době obrazu (a nikdy nekončícího proudu vizuálních médií) je porozumění těmto procesům důležitější než kdy jindy.

Více...

Jan Paul: NĚCO SE DĚJE

Jan Paul – Něco se děje

Kurátor výstavy:  Markéta Tichá

Termín konání výstavy : 3. 12. 2019 až 12. 1. 2020

Jan Paul (1956) představí v Moving station Plzeň výběr obrazů z posledních let. Metaforický název výstavy Něco se děje odkazuje k nedefinovatelnému, případně ke skrytému, k něčemu, co je zahaleno tajemstvím. Může ale vyjadřovat i nezvyklou, právě probíhající událost, kterou nelze popsat či charakterizovat, a o to jde v malbě Jana Paula především. Jeho cílem je vyvolat pocit, a vnitřní prožitek, který může přimět diváka k hlubšímu zamyšlení. Obsahem Paulových obrazů je totiž vyjádření existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Autor nevnímá destrukci těla a zánik hmoty jako konečný stav člověka, ale jako mezistupeň k hlubšímu poznání. Jeho mnohdy chmurné obrazy jsou vlastně plny naděje a očekávání.

Více...

ANASTASIA STROČKOVA: Mysl Pudla bloudí a čeká na.

16. 1. - 28. 2. 2019

Jste-li Pudlem, pak jistě předpokládáte, že se stanete výstavním modelem. Neoplýváte-li šarmem přehlídkového typu a vaši mysl navštíví duch zesnulého J.P., ferrari vašeho života se vydá lesní cestou.

Anastasia Stročkova absolvovala bakalářské studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.
Pokračovala na pražské UMPRUM, kde
v letech 2013-2017 působila na Ateliéru ilustrace a grafiky
u Juraje Horvátha. Studium úspěšně zakončila pod vedením
Jakuba Zicha 2017-2018.
 

Více o tvorbě autorky najdete na jejím webu a instagramu.

Více...

ZDENEK SEYDL A KNIHY

V úterý 18. dubna jsme na Moving Station otevřeli novou výstavu o tvorbě  Zdenka Seydla (1916 - 1978), všestranného umělce, jehož výtvarná práce měla neobyčejný záběr. Věnoval se různým grafickým technikám, kresbě, malbě, ilustraci, typografii, textilní a kostýmní tvorbě, scénografii a designu. Výstava je otevřená do 31.5. každý všední den 10 - 19 a vstup je zdarma.

Více...

FERDINAND BUČINA - Vzpomínka na Javorník

V únoru a březnu 2017 zdobila kulturní prostor Moving Station výstava fotografií FERDINANDA BUČINY - Vzpomínka na Javorník - ukázka vyjímečného díla fotografa a kameramana, který sledoval vztah člověka a přírody v různých politických režimech, v centrech i v zapadlých vsích. Jádro výstavy tvoří cyklus fotografií moravského Horňácka ve 40. letech 20. století.
Výstava byla otevřená do 21. 3. 2017, PO - PÁ, 10 - 19 hodin, vstup zdarma.
21. 3. 2017 proběhla od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Janem Freibergem a Tomášem Raslem - vnukem Ferdinanda Bučiny.

Více...

Za humny vem čápa (Tomáš Bambušek)

Za humny vem čápa?
Za mlatem, za stodolou . Utíkej, rozeběhni se, roztáhni křídla. Vpij se do otevřené náruče krajiny, která tě obklopuje.
Jednoduše řečeno: Tomáš Bambušek představí jemný výběr z olejomaleb nejen české krajiny. Jedná se o řez prací z posledních čtyř let intenzivního malování.

Více...