Tartas / Přehlídky

Postupové přehlídky na 51. DĚTSKOU SCÉNU ve Svitavách

Tartas 2023
Regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů pro Plzeňskýkraj s výběrem na národní přehlídku Dětská scéna.
 
místo konání: Káčko Dobřany
termín: 28.–30. 4. 2023
 
!POZOR! Na Tartas se nelze hlásit přímo. Je potřeba se přihlásit na některý z Tajtrlíků!
Důležité termíny Tajtrlíků najdete pod fotkou.

Klatovský Tajtrlík 2023
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Klatov a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Stálá divadelní scéna Klatovy
termín: 22. 3. 2023 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 12. 2. 2023
 
 
Sušický Tajtrlík 2023
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů ze Sušice a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Kino Sušice
termín: 15. 3. 2023 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 12. 2. 2023
 
 
Plzeňský Tajtrlík 2023
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Plzně a okolís výběrem na Tartas.
místo konání: Moving Station, Plzeň
termín: 17. 3. 2023 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 12. 2. 2023
 
 
Plánský Tajtrlík 2023
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Tachovska a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Kinonekino, Planá
termín: 23. 3. 2023 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 12. 2. 2023
 
 
Kontaktní osoba:
Petra Šrůtová
tel.: 723 864 686
e-mail: petra.srutova@johancentrum.cz