Výukové programy

Výukové programy

Projekt K3

Zkratka v sobě skrývá tři výrazy: Komunikace – Kooperace – Kreativita.
Všechna tato klíčová slova vystihují podstatu a zaměření projektu.
Zdolání každého K pro nás představuje důležitý posun v osobnostním a sociálním rozvoji.
Projekt je určen pro školy a je vystavěn na metodách konstruktivistické pedagogiky, dramatické výchovy a divadla ve výchově. Katalog výukových programů k dispozici zde.

Více...