AFTER GRADUATION SYNDROM - komentovaná prohlídka výstavy / Program Moving Station

4. 2. 2020, 18:00

Výstava dvojice čerstvých absolventek fotografického ateliéru, které se snaží uplatnit nejen ve svém oboru ale také obstát v každodenním životě. Autorský rukopis který byl donedávna korigován najednou získává nový rozměr. Fotografie obou autorek pro tuto výstavu vznikají spontánně bez jakéhokoliv zadání a ohraničení. Díky nedostatku času na vlastní koncipovanou tvorbu sbírají dívky fotografie jako střípky životního koloběhu. Často pouze pomocí mobilního telefonu. Propojení výstavních souborů obou fotografek ve výsledku nemá působit jako celek. Ačkoliv autorky pracují s podobnými prvky, nepoutá jejich tvorbu žádné téma. Výstava pouze nahodile pracuje s podobnostmi.


Autorky:

Kateřina Dvořáková
Markéta Tichá

Termín konání výstavy: 14.1. 2020 – 28.2. 2020

...