AFTER GRADUATION SYNDROM - vernisáž výstavy fotografií / photography exhibition / Program Moving Station

14.1.2020, 18:00

Výstava dvojice čerstvých absolventek fotografického ateliéru, které se snaží uplatnit nejen ve svém oboru ale také obstát v každodenním životě. Autorský rukopis který byl donedávna korigován najednou získává nový rozměr. Fotografie obou autorek pro tuto výstavu vznikají spontánně bez jakéhokoliv zadání a ohraničení. Díky nedostatku času na vlastní koncipovanou tvorbu sbírají dívky fotografie jako střípky životního koloběhu. Často pouze pomocí mobilního telefonu. Propojení výstavních souborů obou fotografek ve výsledku nemá působit jako celek. Ačkoliv autorky pracují s podobnými prvky nepoutá jejich tvorbu žádné téma. Výstava pouze nahodile pracuje s podobnostmi.


Autorky:

Kateřina Dvořáková

Markéta Tichá

 

Termín konání výstavy: 14.1. 2020 – 28.2. 2020

komentovaná prohlídka výstavy: 4. 2. 2020

An exhibition of two fresh Photography Atelier graduates who are trying to find their use not only in their field but in everyday life too. The author's handwriting, which has been corrected until recently, gains another dimension all of a sudden. Photographs of both authors are created spontaneously, without any assignment or borders. Due to lack of time for their own outlined work, the girls collected photos just like fragments of the life cycle. Often using a mobile phone only. The interconnection of these two exhibition sets is not supposed to work as a whole. Although the authors work with similar elements, their works are not bound by any theme. The exhibition simply works with random similarities.

 

Authors: Kateřina Dvořáková, Markéta Tichá

Date of the exhibition: 14.1. 2020 - 28.2. 2020

Guided Tour of the exhibition: 4. 2. 2020