Ateliér dramatické výchovy KPE ZČU: TESTING GIRLZ / Program Moving Station

10. 5. 2022, 19:00, Moving Station

Jsou z generace Z. Co mají společného, jaké bylo ohlédnout se za ušlou cestou? Jaké idoly i jaké radosti a ústrky zůstaly v paměti? Narodily se na zlomu milénia, ale každá přišla odjinud, každá jde svým tempem, každá hledá svůj výraz, a teď se na chvíli potkaly, vyladily ke společné výpovědi před další osobitou cestou.
 
Původní scénická skica absolventek Ateliéru dramatické výchovy při katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni dokumentuje právě takové ohlédnutí mileniálek.

...