Debora Štysová, Tinka Avramova & Moving Station: 30 DNÍ / Program Moving Station

2. 11. 2021, 19:00, malý sál Moving Station / začátek ve vstupní hale
 
Debora Štysová, Tinka Avramova: 30 DNÍ

Co musí cizinec překonat, než získá povolení k pobytu v ČR? Co hledal, když přicházel? Kolik papírů už poslal na Ministerstvo vnitra? A jak se vyrovnává s vědomím, že člověk rozhodující o jeho osudu se s ním ze zákona nesmí setkat? Vstupenku si můžete nechat v kapse. Pro vstup požadujeme vyplněný formulář. 

 
Autorky: Debora Štysová, Tinka Avramova a kolektiv
Účinkují: Nikola Isakovic, Sai Psyn, Yu En-Ping, Marie Anna Krušinová, Klára Lidinská, Magdalena Malinová, Mariia Khositashvili, Tinka Avramova, Debora Štysová
Supervize: Jiří Adámek
Produkce: Debora Štysová, Petra Štěpánová a Moving Station
Koprodukce: Cross Attic
Poděkování: Meghana AT
 
Zážitková hra, při které je divákovi stylizovaně simulován proces žádání o vízum. V průběhu své snahy prochází několika prostory a potkává se s útržky autentických příběhů Nikoly, Ping, Sai a Máši. Papír jako symbol byrokracie, prodloužené ruky státu, která ztratila cit v prstech. Pohybujeme se na hranici reálného a smyšleného absurdna.
 
V době, kdy bylo cestování v módě, jsme aktivně budovali politiku proti imigrantům. Nyní, s čerstvou zkušeností uzavřených hranic, můžeme zreflektovat, jak moc otevřené za normálních okolností jsou. A taky pro koho.
 
Inscenace vznikla jako absolventská práce studentů Katedry alternativního a loutkového divadla
DAMU v Praze v rámci projektu MIND, financovaného z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR). Nové nastudování probíhá díky finančnímu příspěvku Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň. Informace obsažené v inscenaci nemusí nutně odrážet postoj či názor Evropské unie.
 
Na toto představení se vztahuje předplatné Moving Station 2021/2022.

Debora Štysová (CZ) je vizuální umělkyní, absolventkou Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a Fakulty architektury ČVUT. Dlouhodobě se zajímá o veřejný prostor, komunikaci a o možnosti i limity těla. V rámci studia na DAMU se věnovala především pohybovému divadlu, paradivadelním událostem a intervencím do veřejného prostoru. Podílela se na několika krátkých filmech FAMU International a spolupracovala s Michaelou Starou na taneční inscenaci Parazit pro Palác Akropolis. Ve volném čase pracuje v architektonickém ateliéru. Strávila půl roku na stáži v Katalánsku, k tvorbě projektu 30 DNÍ / 30 DAYS ji ale inspirovala osobní zkušenost, kdy zařizovala vízum v České republice pro blízkou osobu.

 

Tinka Avramova (BG/US) je divadelní režisérka, performerka, choreografka a dramaturgyně. Získala bakalářský titul (BA) v oboru dějin umění a tance v USA a v současnosti dokončuje magisterské studium režie alternativního a loutkového divadla na DAMU. K jejím nejnovějším počinům patří řada představení objektového divadla, různé instalace a divadlo specifického prostoru, mimo jiné inscenace How to Fail at Failing, OVERRULED (představené na festivalu 4 + 4 dny v pohybu), An Experiment for Two (Bazaar Festival), dále projekt Doubting Identity (DAMU) a koláž Pull My Finger (Venuše ve Švehlovce). Tinka Avramova se často zabývá vztahem mezi scénou/nastudovanou chorografií a improvizací, vytváří mezi nimi dialog, přičemž akceptuje chaos i nezdary, které z vratkých a neznámých situací nevyhnutelně vyplývají. Ve své dosud poslední inscenaci Rockets and Bombs – Identity Series v Divadle DISK prozkoumává téma identity.
 

30 DAYS
 
Debora Štysová (CZ) is a visual artist and a graduate of the Department of Alternative and Puppet Theatre at DAMU and the Faculty of Architecture at the Czech Technical University. She has long been interested in the public space, communication and the possibilities and limits of the body. When a student at DAMU she was mostly interested in movement theatre, paratheatrical events and intervention in public space. She participated in the making of several short films with FAMU International and worked with Michaela Stará on the dance production Parasite for the Palác Akropolis. In her free time she works in an architectural studio. She spent half a year on a study stay in Catalonia, but the creation of the project 30 DAYS was inspired by a personal experience helping a close friend apply for a visa in the Czech Republic.
 
Tinka Avramova (BG/US) is a theatre director, performer, choreographer, and dramaturg. She received her BA in Art History and Dance in the USA and is currently finishing her MA in Directing for Devised and Object Theatre at DAMU. Her most recent works include a variety of devised performances, installations and sitespecific works which include How to Fail at Failing and OVERRULED (shown in 4+4 Days in Motion Festival), Doubting Identity (DAMU) and An Experiment for Two (Bazaar Festival), and Pull My Finger (Venuše ve Švehlovce). Tinka’s work often deals with the juxtaposition of set/choreographed material and improvisation, placing the two in dialogue and embracing the chaos and failure which inevitably ensues from such unstable and unknown situations. In her latest work Rockets and Bombs Identity Series in Divadlo DISK she explores and researches the theme of identity.