Den lidských práv - výstava a autorské čtení / Program Moving Station

10. 12. 2019, 18:00

Vernisáž výstavy - Masakr na Náměstí Nebeského klidu 1989
Dobové fotografie z roku 1989, z databáze americké tiskové agentury Associated Press

Prázdné židle - Scénické čtení textů čínské básnířky a fotografky Liou Sia,
ve kterých autorka skrze své osobní zoufalství odhaluje neoficiální čínskou
realitu podřízenou neutuchajícím represím a cenzuře.
 

Účinkují:
Daniel Meier – hudební improvizace
Vladimír Javorský – recitace
Ha Thanh Špetlíková – recitace
Vojtěch Bárta – režie


Pořádájí:
Sinopsis, AcaMedia z.ú., Johan z.ú, Bezejmenná a Studio Paměť

Akce se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy.

Edukační výstava Masakr na náměstí Nebeského klidu 1989 představuje historii studentských
a občanských protestů proti korupci, ekonomické nerovnosti a klientelismu v Pekingu v dubnu až červnu 1989, které tehdejší čínský režim hrubě potlačil.
Cílem výstavy je připomenout Plzeňanům 30. výročí těchto událostí, které je důležité zvláště ve spojení s našimi dějinami roku 1989. Ty – na rozdíl od ČLR - v Československu následně vyústily v demokratickou transformaci. V Plzni se dosud žádná podobná výstava, připomínající studentské protesty na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989, nekonala. Jako příklad snahy čínské vlády
o asimilaci etnických menšin v dnešní ČLR budou tři fotografie (na jednom panelu) věnovány osudu těchto kultur. Vystavené fotografie pocházejí z databáze americké tiskové agentury Associated Press a zaručují tak vysokou dokumentární, informační i uměleckou kvalitu. Na devíti panelech o velikosti 150x150cm, bude vystaveno celkem 44 fotografií s doprovodným textem sinologů z projektu Sinopsis / AcaMedia. Organizace AcaMedia byla založena v roce 2016 s cílem překlenovat informační mezeru mezi akademickým prostředím,médii a veřejností. Spolu s Ústavem Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vydává internetové periodikum - portál Sinopsis, které nabízí pravidelný přehled o dění v Číně z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů. Články a analýzy AcaMedia jsou často citovány
v mnoha domácích i zahraničních sdělovacích prostředcích - což je také dokladem odbornosti potřebné k uspořádání této vzdělávací výstavy.

 

Liou Sia (*1959, Peking) je básnířka a fotografka, vedle spisovatele Liao I-wua či výtvarníka Aj Wej-Weje, v současnosti nejviditelnější symbol vzdoru proti režimu komunistické Číny. Po dobu třiceti let byla Liou Sia významnou postavou čínského uměleckého světa, ačkoliv její dílo je v Číně možné spatřit pouze v soukromí nebo na internetu. Koncem devadesátých let se provdala za spisovatele a pedagoga Liu Siao-poa, který byl v prosinci roku 2009 poslán do vězení za spoluautorství dokumentu Charta 08, ve kterém po vzoru české Charty 77 požadoval po Komunistické straně Číny dodržování Všeobecné deklarace lidských práv. Od jeho uvěznění byla Liou Sia manželovou mluvčí. Poté, co byl v roce 2010 Liu Siao-po vyznamenán Nobelovou cenou míru, uložily čínské úřady Liou Sia trest domácího vězení, ve kterém pak následně strávila více jak osm let. V Čechách jsme mohli vidět její výstavu inscenovaných fotografií Tichá síla, kterou v letech 2014 a 2019 vystavilo Centrum současného umění DOX. V roce 2018 vydalo nakladatelství Aula výbor autorčiných básní s názvem Prázdné židle v překladu Lukáše Zádrapy; z tohoto výboru pak pochází i většina uváděných textů. Na pozvání Světa knihy 2018 navštívila Liou Sia Plzeň a Prahu. Krom soukromého oběda s Ivanem Havlem však neabsolvovala žádná další oficiální setkání.

 

V rámci cyklu Věznění básníci připravili Tereza Semotamová, René Levínský a Ivo Hucl.

Z čínštiny texty přeložili Lukáš Zádrapa a Olga Lomová.