Den s Ulicí / Program Moving Station

11. 12. 2019, 15:00

Jako každý rok pořádáme dvoudenní divadelní festival Den s Ulicí. Se svými představeními zde účinkují klienti terapeutických komunit pro drogově závislé.
V tento den přijedou klienti z terapeutické komunity White Light z Mukařova a jejich vystoupení nese název O 12 měsíčkách.

Nejdůležitější část akce však přichází až když se v hledišti rozsvítí světla. Herci se odmaskují, představí se a jsou připraveni odpovídat divákům na otázky ze svého drogového života. Otevřeně hovoří o sobě, o své rodině, o ztrátách, které utrpěli, ale i tom, co jim droga dala.
Herci s diváky vedou dialog na konkrétní témata, která diváky přímo zajímají. Směr a délka dialogu je omezena pouze zájmem diváků, případně výdrží herců. Tento dialog je tím hlavním, co chce Den s Ulicí přinášet. Prevence užívání drog kontaktní a přitom bezpečnou formou.

Vstupné: veřejnost 50,- Kč
klienti Spolku Ulice a dalších nízkoprahových zařízení zdarma