Divadelní spolek Jedl: MÉDEIA / Program Moving Station

11. 6. 2020, 19:00

Moderní adaptace antické tragédie MÉDEIA byla premiérově uvedena v lednu 2018. Lucie Trmíková čerpala z textů Seneky, Jeana Anouilha, Christy Wolfové, Ingeborg Bachmannové, Oscara Wildea i svého syna Vojtěcha, aby vytvořila odvážně současný scénář postavený na ironii a černém humoru. Nebeského Médeia je zpracováním jednoho z nejkrutějších příběhů lásky, zrady a pomsty, který byl kdy napsán. Je přemítáním o tom, kdy a za jakých okolností se člověk vylévá z břehů lidskosti. Je sondou do duše, která přestává být lidskou, kdy člověk přestává být člověkem, kdy překračuje meze lidství.

Trailer

Na pilířích divadelního spolku JEDL, tedy režisérovi Janu Nebeskému, herečce a scenáristce Lucii Trmíkové a herci Davidu Prachařovi stojí MÉDEIA. Její základní premisou je fúze umění, kdy nejen divadlo je neopakovatelným zážitkem, vyjádřením tady a teď, ale také sochařské a výtvarné umění a hudba. Během každého představení vzniká originální obraz Igora Korpaczewského (nebo jeho kolegů), socha Margity Titlové Ylovsky a hudební improvizace Jana Šikla. Kontrast přístupu mužského a ženského.

Kritici vyzdvihují povedenou uměleckou syntézu, která umocňuje střet mužského a ženského principu. Jana Machalická z Lidových novin oceňuje dvě polohy Trmíkové Médeii, kdy dokáže být nenávistnou i hluboce zraněnou.
Za ztvárnění Médeii byla Lucie Trmíková v roce 2019 nominována na cenu Thálie v kategorii Alternativní divadlo.
 

Režie: Jan Nebeský
Scénář: Lucie Trmíková
hudba: Jan Šikl
výtvarná spolupráce: Igor Korpaczewski a Margita Titlová
Kostýmy: Petra Vlachynská
hrají: Lucie Trmíková, David Prachař, Jan Šikl


FB: nebeský-trmíková-prachař
WEB: médeia

Projekt podpořili:
Ministerstvo kultury České republiky
Státní fond kultury
Magistrát hlavního města Prahy