Dora Sulženko Hoštová: PROGRES - (nejen) taneční představení / (not only) dance performance, no language barrier / Program Moving Station

4. 2. 2020, 19.00

Taneční představení, které poráží klišé současného tance humorem a schopností dělat si legraci ze sebe sama. Progres odhaluje proces tvorby a hledá propojení s diváky. Špičkoví interpreti, kteří jsou si jistí v „řemesle“ současného tance, pantomimy, nového cirkusu a divadla, poodhalují svoje tvůrčí tápání a otevírají tak divákům cestu k vzájemnému naladění se na stejnou vlnu.

Autorkou inscenace je Dora Sulženko Hoštová, tanečnice a choreografka, pedagožka na konzervatoři Duncan Centre a KALD DAMU. Autorka vlastních inscenací: Proces (40 repríz od roku 2014 do roku 2018), Arkánum, Na Bidýlku, Tore a dalších, oceněná na festivalu Masdanza a nominovaná na Cenu Sazky. Pohybová spolupráce a choreografie: Dechovka (VOSTO5), Záhada hlavolamu (Divadlo Minor), Prodaná nevěsta... (Divadlo DISK), Hit (Cirk La Putyka), Nesnesitelná tekutost bytí (Vít Neznal).

CHOREOGRAFIE, KONCEPT: Dora Sulženko Hoštová

ÚČINKUJÍ: Dora Sulženko Hoštová, Jan Čtvrtník, Tomsa Legierski, Valentin Verdure

HUDBA: Johana Ožvold

LIGHT DESIGN: František Fabián

SCÉNOGRAFIE: Dáda Němeček

KOSTÝMY: Johana Krůfová

KOPRODUKCE: Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec


V jedné recenzi se o nás prý psalo, že máme dobře nastavený proces. To je pozitivní, ne? Tak jsme si řekli, že po představení Proces uděláme sequel. Dvojku. Pokračování, když ten proces tak dobře šlape. S Procesem jsme projeli Česko, podívali jsme se do Norska, Řecka, tak by to tentokrát chtělo nějaký progres. Pokračování. Pokračování = větší rozpočet = víc herců = větší pohoda. Těšte se. Jen tancovat už nestačí, takže sestava je následující: tanečnička + divadelník + cirkusák + pantomimec. Pokračování = PROGRES.  A jestli z toho našeho zmatení z tvorby, matení diváků a pomatení recenzentů bude nakonec trilogie, to záleží jen na vás, divácích. My o tom tajně přemýšlíme!
 

***

4. 2. 2020, 19.00

Dora Sulženko Hoštová: PROGRES

A dance performance that defeats the clichés of contemporary dance with humor and the ability to make fun of oneself. The Progress reveals the creative process and seeks connections with the audience. Top performers, confident in the field of contemporary dance, pantomime, new circus and theater, unveil their creative groping and open the way for the audience to tune in to the same wave.

The author of the play is Dora Sulženko Hoštová, a dancer and a choreographer, a pedagogue at the Duncan Center Conservatory and KALD DAMU.

CHOREOGRAPHY, CONCEPT: Dora Sulženko Hoštová

PERFORMING: Dora Sulženko Hoštová, Jan Čtvrtník, Tomsa Legierski, Valentin Verdure

MUSIC: Johana Ožvold

LIGHT DESIGN: František Fabián

SCENE: Dáda Němeček

COSTUMES: Johana Krůfová

CO-PRODUCTION: Tanec Praha z.ú. / PONEC – Theatre for dance

A review of a dance performance is like the breath of a dead lover. We understand you don't read them. We sometimes hear about those which were written about us. In one of them, they mentioned that we had set our process well. That sounds positive, doesn’t it? So, we said to ourselves: let’s make a sequel, a follow-up, the number two, when the process goes so well. The follow up = a bigger budget = more actors = more fun. Look forward! Only dancing is not enough, the line-up is this: a dancer, + an actor + a circus performer + a mime). And whether this confusion from our work will lead to a trilogy, that only depends on you. We are secretly thinking about it!