EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V PLZNI - diskuse / Program Moving Station

12. října 2022, 14:30-16:30 

 

Zveme zástupce, škol, školek, neziskových organizací a všechny zájemce o ekologickou výchovu v Plzni z řad odborné i široké veřejnosti!

 

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představí nově zpracovávanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje včetně Akčního plánu na rok 2023.

Cílem setkání je získat připomínky ke zpracovávanému dokumentu.

 

Program

14.30 - zahájení, uvítání, představení zpracovávané koncepce

15:30 - moderovaná diskuse

16.15 - představení závěrů z diskuse a plán dalšího postupu

16:30 - závěr

Událost se koná v rámci projektu projektu Podpora participace v Plzni, který připravilo Centrum pro komunitní práci společně se zapsaným ústavem JOHAN, provozovatelem Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí. 

Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.