Environmentální výchova na školách v Plzni - diskusní setkání / Program Moving Station

21. února 2022 od 14:30 do 17:30 hod

 

Jak se Vám učí ekologická výchova ve Vaší škole? Jakou další podporu byste potřebovali? Jaké oblasti vnímáte jako problematické? Jaké projekty jsou příkladem dobré praxe? Cílem setkání je získat přehled o současném fungování ekologické výchovy na školách v Plzni. Výstupy budou využité pro momentálně zpracovávanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022–2031 Plzeňského kraje.

 

Moderátorky: Tereza Pelclová a Lenka Prunerová

 

Program:

14:30 zahájení, uvítání, představení zpracovávané koncepce

14:45 moderovaná diskuse – bariéry a stimulanty

v oblasti ekologické výchovy

17:15 představení závěrů z diskuse a plán dalšího postupu

17:30 závěr

 

Více o Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje na období 2022 – 2031 najdete na webových stránkách jejího zpracovatele, tj. Centra pro komunitní práci západní Čechy.