FESTIVAL NASTEVŘENO: Den druhý / Program Moving Station

NASTEVŘENO 
festival nového divadla a performance
12.–15. května 2022
 
 
Den druhý / 13. 5. 2022
 

18:00 / Ran Jiao a kol.: Islanders – pohybová performance / Moving Station - peron

19:00 / Já to jsem: Iluminace – loutková pohádka pro dospělé / Moving Station - divadlo

20:30 / Divadlo Feste: Štěstíčko – autorské divadlo o bydlení / vnitroblok Plachého a Korandovy ulice

foto: Štěstíčko

Podrobný program najdete brzy na www.nastevreno.cz.

Výstavy uvnitř Moving Station budou přístupné během otevírací doby kavárny.