JAK SE ŘÍKÁ - komentovaná prohlídka výstavy fotografií - ODLOŽENO! / Program Moving Station

30. 3. 2020, 18:00
 

Pavel Matoušek působí na fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako doktorand na oboru Vizuální komunikace. Během svých studií na ateliéru fotografie UJEP se účastnil mezinárodních dokumentárních projektů v Nizozemí, Indii a Keni, v roce 2016 byl oceněn v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie.

Projekt se zabývá estetickým pojetím vizuálního vnímání jako smyslného zážitku. Zkoumám proces podstupování zážitku ze strany umělce i diváka. Každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp. Analyzuji vliv prostředí vnímání a účinky (neuro-) fyzických procesů v oku a mozku. Je vytvoření uměleckého díla smysluplné, aniž by byly zapracovány předchozí zkušenosti umělce? V současné době obrazu (a nikdy nekončícího proudu vizuálních médií) je porozumění těmto procesům důležitější než kdy jindy.

...