Jan Paul: NĚCO SE DĚJE - komentovaná prohlídka výstavy / Program Moving Station

10. 1. 2020, 17:00

Jan Paul (1956) představí výběr obrazů z posledních let. Metaforický název výstavy Něco se děje odkazuje k nedefinovatelnému, případně ke skrytému, k něčemu, co je zahaleno tajemstvím. Může ale vyjadřovat i nezvyklou, právě probíhající událost, kterou nelze popsat či charakterizovat, a o to jde v malbě Jana Paula především. Jeho cílem je vyvolat pocit, a vnitřní prožitek, který může přimět diváka k hlubšímu zamyšlení. Obsahem Paulových obrazů je totiž vyjádření existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Autor nevnímá destrukci těla a zánik hmoty jako konečný stav člověka, ale jako mezistupeň k hlubšímu poznání. Jeho mnohdy chmurné obrazy jsou vlastně plny naděje a očekávání.

termín konání výstavy: 3.12. 2019 - 12.1. 2020